Vi gör allt vi kan för att säkerställa säkerheten för våra tjänster genom att utbilda vår personal, slå ned på illegala beteenden och eftersträva att använda de bästa tillgängliga tekniska lösningarna. Men i syfte att minska risken för bedrägerier, otillåten användning av ditt konto hos Safello och annat fientligt beteende mot våra kunder är det viktigt att du som kund använder tjänsterna och ditt konto på ett säkert sätt för att minska risker relaterade till kundbeteende. Här är vad du kan göra för att minska säkerhetsriskerna från din sida:

  • Behandla dina inloggningsuppgifter, dvs ditt BankID, konfidentiellt och dela inte med dig av informationen till någon annan.

  • Använd endast våra tjänster för din egen räkning och av din egen vilja. Var vaksam på organisationer eller personer som utger sig för att vara tredjepartsleverantörer och erbjuder sig att handla åt dig, ge dig råd, eller till och med ber om tillgång till ditt konto för att utföra transaktioner för din räkning, Safello har inte uppdragit åt någon utomstående att utföra sådana tjänster.

  • Använd endast Safellos kundtjänst i förhållande till tjänsterna och ditt konto. Du ska aldrig ta emot support från någon tredje part. Utomstående kan falskeligen utge sig för att komma från Safellos kundtjänst och kunder ska därför endast använda Safellos kundtjänst som nås via den här länken.

  • Använd endast tjänsterna via Safellos kanaler, det vill säga vår mobilapp, webbapp och Safello Widget på vår hemsida eller via våra partners.

För att förhindra bedrägerimetoder som Safello känner till från att hända igen har Safello sammanställt en lista över sådana här.

Vänligen följ den här länken för att få information hur du kan hålla dig säker online.

Du måste omedelbart meddela oss på fraud@safello.com om du misstänker eller får kännedom om någon obehörig användning av ditt konto. Om du misstänker eller får kännedom om en säkerhetsöverträdelse som orsakats av dig eller någon annan ska du omedelbart meddela oss på support@safello.com.

Hittade du svaret?