Din transaktion är klar efter att vi har behandlat och utfört din order och vi eftersträvar att göra detta så snart som möjligt. Som ett led i våra obligatoriska regelefterlevnadsprocesser kan dock en order bli flaggad för manuell hantering och därmed bli försenad eller stoppad.

När du köper kryptovalutor och betalar med Swish så kommer dessa till din plånbok mer eller mindre omedelbart om du har en Safello Wallet, använder du en extern plånbok tar det vanligtvis 30 minuter innan Safello hanterar förfrågan, men beroende på hur många andra transaktioner på nätverket försöker komma igenom kan det ta några minuter till några timmar tills transaktionen blir bekräftat i ett block.

Beroende på aktivitetsgrad, d.v.s hur mycket det är som verifieras, så hanteras transaktionerna olika snabbt och avgifterna varierar därefter, av den anledningen kan man inte säga exakt när en order går igenom efter att vi skickat ut transaktionen till dig. Vi ser även till att avgiften blir så låg som möjligt för dig som Safello kund genom att samla ihop ett visst antal transaktioner som sedan verifieras varje halvtimme.


Man brukar vanligtvis se transaktionen efter två bekräftelser. De flesta moderna plånböcker gör det möjligt för dig att se transaktionen i realtid efter att Safello har skickat kryptovalutan till plånboksadressen du har registrerat.

När du säljer kryptovalutor kommer din utbetalning att göras genom en banköverföring till ditt bankkonto. Utbetalningen kan ta upp till 36 timmar under bankdagar (eller ännu längre tid om det är en internationell överföring). Hur lång tid det tar beror på din bank och till exempel vilken tid på dagen som utbetalningen initieras. Om du vill kontrollera statusen på din order kan du följa den här länken och skriva in ditt ordernummer.

Hittade du svaret?