Gå till Safello

För att hålla dina kryptovalutor säkra använder Safello en så kallad “warm wallet” för förvaring med Fireblocks MPC-baserade plånboksinfrastruktur. MPC, eller “multi-party compulsion”, är en kryptografisk teknik som tar bort en så kallad “single point of failure” eftersom MPC delar upp privata nycklar i olika delar och fördelar dem mellan olika entiteter för att kunna genomföra en transaktion. Safellos ledning, styrelse eller anställda har inte tillgång till och kan inte återställa nycklarna.

Kryptovalutorna i din Safello Wallet är tillgångar som förvaras av Safello på uppdrag av dig. Detta innebär att äganderätten till kryptovalutorna i din Safello Wallet alltid ska förbli hos dig. Det bör noteras att kryptovalutor inte omfattas av insättningsgarantin eller investerarskyddet.

Kryptovalutor tillhörande Safellos kunder särredovisas i Safellos warm wallet (Safello Vault) vilket innebär att de inte blandas ihop med Safellos tillgångar. Detta gör, enligt bedömning av extern juridisk expertis, att om Safello skulle gå i konkurs har du som kund så kallad separationsrätt vid konkurs, vilket innebär en rätt att få ut dina kryptovalutor förvarade i Safello Vault från konkursboet.

Om dina kryptovalutor inte skulle gå att få ut med separationsrätt för att de var under leverans när konkursen inträdde och det i efterhand inte går att reda ut vems kryptovalutorna är, löper du dock en risk att förlora sådana kryptovalutor.

Fick du svar på din fråga?