Alla samlingar
Safello Wallet
Hur förvaras mina kryptovalutor hos Safello?
Hur förvaras mina kryptovalutor hos Safello?
Safello avatar
Skrivet av Safello
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att hålla dina kryptovalutor säkra använder Safello en så kallad “warm wallet” för förvaring med Fireblocks MPC-baserade plånboksinfrastruktur. MPC, eller “Multi Party Computation”, är en kryptografisk teknik som tar bort en så kallad “single point of failure” eftersom MPC delar upp privata nycklar i olika delar och fördelar dem mellan olika entiteter för att kunna genomföra en transaktion. Safellos ledning, styrelse eller anställda har inte tillgång till och kan inte återställa nycklarna. Ta gärna del av information gällande Proof of Reserves som du finner här.

Kryptovalutorna i din Safello Wallet är tillgångar som förvaras av Safello på uppdrag av dig. Detta innebär att äganderätten till kryptovalutorna i din Safello Wallet alltid ska förbli hos dig. Det bör noteras att kryptovalutor inte omfattas av insättningsgarantin eller investerarskyddet.

Kryptovalutor tillhörande Safellos kunder särredovisas i Safellos warm wallet (Safello Vault) vilket innebär att de inte blandas ihop med Safellos tillgångar. Detta gör, enligt bedömning av extern juridisk expertis, att om Safello skulle gå i konkurs har du som kund så kallad separationsrätt vid konkurs, vilket innebär en rätt att få ut dina kryptovalutor förvarade i Safello Vault från konkursboet.

Om dina kryptovalutor inte skulle gå att få ut med separationsrätt för att de var under leverans när konkursen inträdde och det i efterhand inte går att reda ut vems kryptovalutorna är, löper du dock en risk att förlora sådana kryptovalutor.

Fick du svar på din fråga?