För att använda tjänsterna måste du vara 18 år eller äldre och ha giltigt BankID, samt ha din skatterättsliga hemvist i Sverige (dvs. Sverige ska vara det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst). Vi betjänar inte användare med dold eller skyddad identitet i detta skede.

Vi betjänar heller inte personer som enligt lag inte får använda våra tjänster exempelvis på grund av deras medborgarskap.

Företagskunder måste vara registrerade i Sverige och som representant för en företagskund måste du ha behörighet och befogenhet att företräda företagskunden vid all användning av tjänsterna.

Hittade du svaret?