Safello eftersträvar att behandla och utföra dina transaktioner så snabbt som möjligt, och såvida det inte är ett tekniskt fel eller driftstörning kommer vi att lägga in din order för växling hos vår tredjepartsleverantör kort efter att ordern har mottagits av Safello. Detta innebär att Safello inte kan avbryta en transaktion såvida det inte har blivit en sådan försening, och om det sker kommer Safellos kundtjänst kommer att höra av sig till dig och orden kan bli återbetald till ditt bankkonto eller kryptovalutaplånbok (beroende på om den avbrutna orden var en köp- eller säljorder).

Utöver tekniska fel eller driftstörningar så kan en oder bli flaggad och stoppas för manuell granskning i enlighet med våra obligatoriska regelefterlevnadsprocesser, vilket du kan läsa mer om här.

Information om återbetalning avseende säljordrar finns här. Avseende köpordrar kan vi komma att be om information som bevisar att bankkonto som du vill ta emot pengarna till faktiskt tillhör dig.

Överföringar till eller från Safello Wallet är oåterkalleliga efter att du har lagt orden. Safello kan inte avbryta en sådan överföring eftersom överföringar av kryptovalutor behandlas och registreras på en blockkedja och därmed till sin natur är oåterkalleliga.

Hittade du svaret?