Gå till Safello

Din primära kontakt om du har frågor eller klagomål avseende tjänsterna är Safellos kundtjänst. Vi erbjuder engagerad kundtjänst på svenska och engelska alla dagar mellan 09.00 och 18.00 (Svensk tid). Om du har frågor om ditt konto eller en transaktion rekommenderar vi att du loggar in och använder Safello Messenger för snabbast hjälp.

Om du inte har ett konto eller föredrar att kontakta oss via mail, vänligen hör av dig till support@safello.com.

Vi anser att oenigheter i första hand ska lösas genom dialog på ett fredligt sätt. Vi uppmuntrar därför våra kunder att kontakta oss innan de inleder rättsliga förfaranden.

Om du är en privatkund som använder våra tjänster i egenskap av konsument kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan läsa mer om svenskt konsumentskydd på https://hallakonsument.se.

Fick du svar på din fråga?