När du initierar en transaktion så kommer en växelkurs att visas, denna växelkurs är den bästa tillgängliga växelkursen för Safello i realtid, och fungerar därför endast som en uppskattad växelkurs för transaktioner som initieras vid den tidpunkten. Den slutliga växelkursen, det vill säga växelkursen till vilken din transaktion faktisk genomförs, bestäms inte förrän själva växlingen genomförs, och kan därför vara högre eller lägre än den växelkurs som angavs när transaktionen initierades (och därmed ha en positiv eller negativ påverkan på priset).

Den slutliga växelkursen till vilken din transaktion faktisk genomförs anges på kvittot för transaktionen. På grund av den höga prisvolatiliteten för kryptovalutor i kombination med den tid det tar att behandla och utföra en transaktion finns det alltid en risk att den slutliga växelkursen avviker från den uppskattade växelkursen.

Safello kan inte garantera växelkursen, och kunden bär risken för att växelkursen blir väsentligt högre eller lägre än den växelkurs som angavs när transaktionen initierades, och det finns ingen möjlighet att stoppa eller få återbetalning av en order på grund av detta.

Hittade du svaret?