Safello värdesätter din säkerhet, därför har vi skapat ett flaggningssystem med huvudsyftet att försöka förhindra att våra kunder blir offer för bedrägerier.

Det finns olika anledningar till varför en order kan flaggas av systemet. På grund av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte beskriva hur våra flaggningsrutiner ser ut för varje enskilt ärende.

Om du har ytterligare frågor om detta, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst här.

Hittade du svaret?